Algemene vergadering

2024

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 april 2024

Proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 april 2024
Oproeping
Volmacht
Bio Frederika Tielenius Kruythoff
Curriculum Vitae Steven Boel
Remuneratieverslag 2023 (cfr. Jaarlijks Financieel verslag 2023 p.17)

2023

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 april 2023

Proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 april 2023
Oproeping
Volmacht
Curriculum Vitae Luc Weverbergh
Curriculum Vitae C.J. Verhoog
Remuneratieverslag 2022 (cfr. Jaarlijks Financieel verslag 2022 p.18)

2022

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 april 2022

Proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 april 2022

Oproeping
Volmacht
Remuneratieverslag 2021 (cfr. Jaarlijks Financieel Verslag 2021 p.28)

 
2021

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april 2021

   Webcast Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april 2021
Proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april 2021
Oproeping
Volmacht
Remuneratieverslag 2020 (cfr. jaarlijks Financieel Verslag 2020 p.29)

2020

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 september 2020
Proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 september 2020
Oproeping
Volmacht
Remuneratieverslag 2019

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 april 2020
Oproeping
Volmacht

2019

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 april 2019
Oproeping
Volmacht
Remuneratieverslag 2018

2018

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2018
Oproeping
Volmacht
Remuneratieverslag 2017

2017

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 april 2017
Oproeping
Volmacht
Remuneratieverslag 2016

2016

Jaarvergadering van 13 April 2016
Agenda gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 13 April 2016
2015 Remuneratieverslag
Jaarverslag 2015
Volmacht
Statutair Jaarverslag 2015