Contact

Wereldhave Belgium NV/SA
Medialaan 30/6
1800 Vilvoorde België
+32 (0)2 732 19 00

Gedelegeerd Bestuurder
Nicolas Beaussillon
investor.relations@wereldhavebelgium.com

Financieel directeur & Investor Relations
Cédric Biquet
investor.relations@wereldhavebelgium.com