Missie & strategie

Missie: focus op winkelcentra en retail parks

Wereldhave Belgium wil een professionele vastgoedinvesteerder en –verhuurder zijn die gefocust is op investeringen en/of uitbreidingen in winkelcentra en retail parks in België en Luxemburg. Wereldhave Belgium biedt zo een aantrekkelijk en structureel investeringsrendement bij een laag risicoprofiel van zijn totale vastgoedportefeuille. 

Strategie: waardecreatie en risicospreiding

Wereldhave Belgium streeft naar een stabiele groei van het directe resultaat en van het dividend. Precies daarom staan waardecreatie en risicospreiding centraal. Risico’s van investeringen worden gespreid over verschillende regio’s. Waarde voor aandeelhouders wordt gecreëerd via:

  • Huurgroei dankzij actief management van winkelcentra
  • Het (her)ontwikkelen van winkelcentra voor eigen portefeuille
  • Acquisitie van retail vastgoed dat op de kwaliteitscriteria beantwoordt

Actief management van winkelcentra

Wereldhave Belgium belegt in winkelcentra en retail parks die toonaangevend zijn op de markt. Via een actief management en interne know-how versterkt de GVV de marktpositie van haar centra, gericht op een toename van bezoekersaantallen, winkelomzetten en huuropbrengsten. De GVV investeert eveneens in aantrekkelijkheid, kwaliteit en duurzaamheid van haar winkelcentra en retail parks met als doel hun aantrekkelijkheid op lange termijn te versterken, onder andere door nieuwe functies toe te voegen, waardoor ze kunnen evolueren naar Full Service Centres. Door de hoge bezettingsgraad dragen deze bij aan de bestendigheid van het resultaat.

Eigen ontwikkeling

Het voor eigen portefeuille en tegen kostprijs ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardig vastgoed is de tweede pijler van waardecreatie. Door projecten in eigen beheer te realiseren stemt de GVV de kwaliteit optimaal af op de gebruikerseisen en plant het de timing van de investering in volgens de marktsituatie.

Brochure Full Service Centers