Leasing Manager

De leasing managers helpen bij het volledige leaseproces, het identificeren en aantrekken van potentiële huurders, het onderhandelen over nieuwe huurcontracten, huurverlengingen, huuropdrachten en wijzigingen, door de huurdersmix continue te optimaliseren en de bezettingsgraad en GRI van de winkelcentra te maximaliseren.

Responsabilities: 

Commercial Management

 • Ondersteunt leasing managers in het uitvoeren van de jaarlijkse master- en businessplannen
 • Werkt nauw samen met andere leasing managers om zakelijke kansen te identificeren en te bekomen
 • Helpt mee door input te geven aan haalbaarheidsstudies van ontwikkelingsprojecten (programma, branche- en huurdersmix, huurniveau’s, enz…) en dit om hun investeringspotentieel te beoordelen en hun werkbaarheid te verbeteren
 • Bewaakt de vastgoed- en winkelmarkt; rapporteert over marktontwikkelingen en consumentengedrag, initieert en interpreteert marktonderzoek

Operational Management

 • Evalueert en trekt de beste lokale, regionale en nationale winkeliers naar de winkelcentra
 • Onderhandelt en zet leaseovereenkomsten en voorstellen met retailers om in contracten, initieert huurherzieningen (bv marktonderzoek, aanvragen financiële voorwaarden).
 • Bouwt goede relaties op en onderhoudt ze, met key huurders, makelaars en (potentiele) huurders in de markt; initieert netwerkactiviteiten met een specifieke focus op lease management
 • Beheert huurrollen en betalingsachterstanden in samenwerking met finance
 • Zorgt voor een tijdige en nauwkeurige administratie van het leasebeheer, draagt bij aan de management rapportages, processen en procedures
 • Signaleert kansen en initieert proactief nieuwe innovatieve concepten ter verbetering van de interne processen, huurderservices, etc…

 Job specific competences

 1. Klantgerichtheid:
  Detecteert de Eisen van de klant en speelt hierop in door klanten een passend voorstel te doen.
 2. Onderhandelen :
  Toont respect voor zijn/haar onderhandelingspartners en gaat ook uit van zijn/haar persoonlijke doelen.
 3. Probleem analyse:
  Verzamelt relevante informatie. Maakt onderscheid tussen zaken van primair en secundair belang; feiten en aannames en oorzaak en gevolg

Job requirments

 • Relevante hogere studies zoals Bachelor, vastgoed of bedrijfseconomie
 • Minimum 1 tot 3 jaar ervaring in een commerciële functie
 • Een gezonde interesse voor vastgoed en retail
 • Uitstekende onderhandelingsvaardigheden met een sterk vermogen in het genereren en converteren van leads
 • Interesse voor de juridische zaken (contracten, overeenkomsten, etc…)
 • Commerciële/ondernemende houding, gecombineerd met een pragmatische, probleemoplossende aanpak;
 • Een hoge mate van zelfstandigheid
 • Goed ontwikkelde interpersoonlijke interdepartementale communicatieve vaardigheden; effectief kunnen communiceren met diverse belanghebbenden, teamplayer
 • Moedertaal Nederlands, beheerst het Frans en Engels goed

 Wereldhave competences

 • Resultaatgericht
 • Ambitie
 • Flexibiliteit en open voor verandering
 • Teamwork
 • Communicatieve vaardigheden

 Wereldhave Competencies/Values

 • Entrepreneurship
 • Client driven
 • Collaboration

Bent u geïnteresseerd in deze interessante vacature? Neem contact op met:
hr.be@wereldhave.com

Wereldhave Belgium
Medialaan 30/6, 1800 Vilvoorde