Remuneratiecomité

Het Remuneratiecomité bestaat uit drie niet-uitvoerende Bestuurders, die de Raad van Bestuur op voorstel van het Remuneratiecomité aanduidt onder de niet-uitvoerende Bestuurders.

De leden van het Remuneratiecomité dienen de nodige deskundigheid en kennis te hebben inzake het remuneratiebeleid van beursgenoteerde ondernemingen.

De Raad van Bestuur duidt de voorzitter van het Remuneratiecomité aan.

De voorzitter van het Remuneratiecomité mag ook de Voorzitter zijn.

De duur van het mandaat van de leden van het Remuneratiecomité mag de duur van hun mandaat als Bestuurder niet overschrijden. Het mandaat van de leden van het Remuneratiecomité kan tegelijk met hun mandaat als Bestuurder vernieuwd worden.

Het Remuneratiecomité staat de Raad van Bestuur bij met voorstellen in verband met het beleid voor de vergoeding van de niet-uitvoerende Bestuurders, de leden van het uitvoerend management, de leden van de comités van de Raad van Bestuur en aangaande de eventuele periodieke herzieningen van dit beleid.

Huidige samenstelling van het remuneratiecomité: 

 

Remuneratiecomité

Dirk Goeminne

Read more

Brigitte Boone

Read more

Dennis de Vreede

Read more