Profiel

Naam: Wereldhave Belgium
Juridische vorm: Naamloze vennootschap
Statuut: Openbare Gereglementeerde vastgoedvennootschap
Adres: Medialaan30/6, 1800 Vilvoorde, België
Telefoon: +32 2 732 19 00
E-mail: investor.relations@wereldhavebelgium.com
Register van rechtspersonen: 412.597.022
BTW: BE 0412.597.022
Oprichting: 15/01/1998
Duur: Onbepaalde duur
Boekjaar: 1 januari - 31 december
Notering: Euronext Brussels
Commissaris revisor: KPMG
Vastgoedexperten: Cushman & Wakefield, CBRE
Aantal aandelen: 8.886.001
Toezicht: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)