Investor Relations

Link jaarlijks financieel verslag  + oproeping Algemene Vergadering + volmacht:

http://www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/rapporten-publicaties/

Aandeelhoudersstructuur

  • Wereldhave N.V. | 2.865.359 aandelen | 32,96%
  • Wereldhave International N.V.| 2.862.964 aandelen | 32,94%
  • Free float | 2.963.740 aandelen | 34,10% 

Transparantiemelding Federale Verzekering


Vooruitzichten

Rekening houdend met de onzerheid veroorzaakt door de gezondheidssituatie is de Vennootschap van mening dat het moeilijk is een formele vooruitzicht van netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel voor het boekjaar 2021 te geven. Niettemin, omwille van de transparantie, geeft zij liever de voorkeur aan een indicatie van dit netto resultaat van € 4,50 per aandeel voor dit jaar bekend te maken. De Vennootschap zal echter niet nalaten de markt op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de situatie en van de invloed die deze ontwikkeling op deze indicatie van resultaat zal hebben.

Analisten Coverage

VFB
Gert De Mesure
+32 (0)495 53 74 97
gert.de.mesure@skynet.be

De Groof Petercam
Herman van der Loos
+32 (0)475 95 24 28
h.vanderloos@petercam.be

Resultaten
2020

€ -22,1 million

Vooruitzicht

81 Payout ratio 2019

Lees meer

Stay up-to-date

Do you want to receive Wereldhave corporate updates, press releases, reports and newsletters by e-mail?

Contact us