Investor Relations

Link jaarlijks financieel verslag  + oproeping Algemene Vergadering + volmacht:

http://www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/rapporten-publicaties/

Aandeelhoudersstructuur

  • Wereldhave N.V. | 2.940.763 aandelen | 33,09%
  • Wereldhave International N.V.| 2.938.305 aandelen | 33,07%
  • Free float | 3.006.933 aandelen | 33,84% 

Transparantiemelding Federale Verzekering


Vooruitzichten

Rekening houdend met de resultaten van de eerste negen maanden van het boekjaar kan de Vennootschap de vooruitzichten van het nettoresultaat van kernactiviteiten aan de hoge kant van de reeds aangekondigde bandbreedte bevestigen, m.n. een nettoresultaat tussen € 4,80 en € 4,85 per aandeel voor het boekjaar 2022.

Wegens de onzekerheden en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne (verhoogde energieprijzen en constructieprijzen, inflatie, enz.) die nog steeds van toepassing zijn alsook de impact ervan op de ontwikkeling van de economische activiteit in het algemeen en die van de huurders van de Vennootschap in het bijzonder, gaat de Vennootschap ervan uit dat deze bandbreedte nog steeds met de nodige voorzichtigheid dient te worden bekeken.

Analisten Coverage

VFB
Gert De Mesure
+32 (0)495 53 74 97
gert.de.mesure@skynet.be

De Groof Petercam
Herman van der Loos
+32 (0)475 95 24 28
h.vanderloos@petercam.be

Resultaten
2022

€ 55,2 million

Vooruitzicht

4,85 - 4,95 € per aandeel

Direct resultaat 2023

Lees meer

Stay up-to-date

Do you want to receive Wereldhave corporate updates, press releases, reports and newsletters by e-mail?

Contact us