Investor Relations

Link jaarlijks financieel verslag  + oproeping Algemene Vergadering + volmacht:

http://www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/rapporten-publicaties/

Aandeelhoudersstructuur

  • Wereldhave N.V. | 2.940.763 aandelen | 33,09%
  • Wereldhave International N.V.| 2.938.305 aandelen | 33,07%
  • Free float | 3.006.933 aandelen | 33,84% 


Vooruitzichten

De Vennootschap kondigde  aan dat zij over het jaar 2023 een netto resultaat van kernactiviteiten tussen € 4,85 en € 4,95 per aandeel verwachtte te behalen. 

Aangezien de onzekerheden voortvloeiend uit de internationale context (niveau energieprijzen en constructieprijzen, inflatie, enz.) nog steeds van toepassing zijn en hun mogelijke impact op de economische activiteit in het algemeen en die van de huurders van de Vennootschap in het bijzonder, gaat de Vennootschap ervan uit dat deze bandbreedte nog steeds met de nodige voorzichtigheid dient te worden bekeken.

De Vennootschap zal de markt echter op de hoogte houden van de evolutie van de situatie en van de impact die de evolutie van bovenstaande omstandigheden zou hebben op deze indicatie van resultaat.

Analisten Coverage

VFB
Gert De Mesure
+32 (0)495 53 74 97
gert.de.mesure@skynet.be

De Groof Petercam
Herman van der Loos
+32 (0)475 95 24 28
h.vanderloos@petercam.be

Resultaten
2022

€ 55,2 million

Vooruitzicht

4,85 - 4,95 € per aandeel

Direct resultaat 2023

Lees meer

Stay up-to-date

Do you want to receive Wereldhave corporate updates, press releases, reports and newsletters by e-mail?

Contact us