Investor Relations

Link jaarlijks financieel verslag  + oproeping Algemene Vergadering + volmacht:

http://www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/rapporten-publicaties/

Aandeelhoudersstructuur

  • Wereldhave N.V. | 2.690.487 aandelen | 34,46%
  • Wereldhave International N.V.| 2.504.392 aandelen | 32,07%
  • Free float | 2.613.102 aandelen | 33,47% 

Transparantiemelding Federale Verzekering


Vooruitzichten

Voor 2020 gaat Wereldhave Belgium uit van een netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel in een bandbreedte van € 5,55 -  € 5,65, welke zal aangepast worden in geval van de uitkering van een keuzedividend, formeel te bevestigen door de Raad van Bestuur van 20 april 2020. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal deze doelstelling kunnen gerealiseerd worden.

Analisten Coverage

VFB
Gert De Mesure
+32 (0)495 53 74 97
gert.de.mesure@skynet.be

De Groof Petercam
Herman van der Loos
+32 (0)475 95 24 28
h.vanderloos@petercam.be

Resultaten
2019

29 € million

Vooruitzicht

89 Payout ratio 2019

€ 5,55 - € 5,65

Lees meer

Wereldhave Belgium Kalender

feb, 2016
02 feb
apr, 2016
13 apr
17 apr
19 apr
21 apr
22 apr
jul, 2016
20 jul
okt, 2016
13 okt
20 okt
nov, 2016
16 nov
feb, 2017
02 feb
apr, 2017
12 apr
18 apr
19 apr
20 apr
20 apr
jul, 2017
20 jul
okt, 2017
19 okt
nov, 2017
15 nov
feb, 2018
01 feb
apr, 2018
11 apr
19 apr
20 apr
23 apr
mei, 2018
08 mei
jul, 2018
18 jul
okt, 2018
18 okt
nov, 2018
14 nov
feb, 2019
07 feb
apr, 2019
10 apr
25 apr
26 apr
29 apr
mei, 2019
15 mei
jul, 2019
19 jul
okt, 2019
24 okt
feb, 2020
05 feb
apr, 2020
20 apr
jul, 2020
16 jul
okt, 2020
21 okt