Investor Relations

Link jaarlijks financieel verslag  + oproeping Algemene Vergadering + volmacht:

http://www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/rapporten-publicaties/

Aandeelhoudersstructuur

  • Wereldhave N.V. | 2.906.423 aandelen | 34,94%
  • Wereldhave International N.V.| 2.722.164 aandelen | 32,72%
  • Free float | 2.690.700 aandelen | 32,34% 

Transparantiemelding Federale Verzekering


Vooruitzichten

Bij de halfjaarcijfers kondigde de Vennootschap aan dat, ondanks het feit dat er geen nieuwe formele winstvooruitzichten werden vastgesteld, maar vanuit een bezorgdheid om een zo volledig mogelijk beeld te geven (evenwel rekening houdende met de huidige economische onzekerheid en de talrijke veronderstellingen die daarmee samenhangen), de Vennootschap een indicatie van netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel voor het gehele boekjaar 2020 van € 4,5 per aandeel wenste voorop te stellen.

Analisten Coverage

VFB
Gert De Mesure
+32 (0)495 53 74 97
gert.de.mesure@skynet.be

De Groof Petercam
Herman van der Loos
+32 (0)475 95 24 28
h.vanderloos@petercam.be

Resultaten
2019

29 € million

Vooruitzicht

81 Payout ratio 2019

Lees meer

Stay up-to-date

Do you want to receive Wereldhave corporate updates, press releases, reports and newsletters by e-mail?

Contact us