Effectieve leiders

Overeenkomstig artikel 14, § 3 van de GVV-Wet, is de daadwerkelijke leiding van de Vennootschap toevertrouwd aan minstens twee personen, die de titel van “Effectieve Leider” of lid van het Uitvoerend Management of Gedelegeerd Bestuurder dragen.

Effectieve Leiders / Uitvoerend Management

Matthijs Storm

Read more

Nicolas Rosiers

Read more