Onze Stakeholders

Als bedrijf hebben we veel verschillende belanghebbenden – niet alleen onze investeerders, maar ook onze huurders, bezoekers, medewerkers, de lokale overheid en natuurlijk bezoekers van onze centra. We hebben ook bredere verplichtingen jegens de samenleving als geheel: opereren als een verantwoordelijk bedrijf, het milieu helpen beschermen en duurzame economische ontwikkeling ondersteunen.

Uiteindelijk is ons doel om waarde te creëren voor al onze belangrijkste stakeholdergroepen. Daarom werken we nauw samen met onze stakeholders: om hun verwachtingen te begrijpen, naar hen te luisteren en hun feedback te gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. We verwelkomen alle suggesties en opmerkingen van belanghebbenden. U kunt contact met ons opnemen via: sustainability@wereldhave.com

Waarde creëren voor onze stakeholders
Achtergrond van waardecreatie

We creëren op een aantal manieren waarde - via onze investeringen in onroerend goed, of via onze zakelijke of arbeidspraktijken. Deze waarde kan financieel van aard zijn, bijvoorbeeld wanneer we dividend uitkeren aan onze aandeelhouders. Of het kan sociaal zijn - onze centra bieden toegang tot vitale diensten, tot winkels, gezondheidszorg en entertainment. We zien onze centra ook als sociale hubs voor lokale gemeenschappen. Zoals elk bedrijf kunnen we echter ook waarde uitputten. Onze centra verbruiken energie en natuurlijke hulpbronnen. Via onze huurders maken we ook deel uit van bredere waardeketens, bijvoorbeeld door het produceren en verkopen van kleding of cosmetica. Het is belangrijk dat we begrijpen welke effecten ons bedrijf heeft op de samenleving, zowel positief als negatief, zodat we de waarde die we creëren voor onze belanghebbenden kunnen maximaliseren.

Voor wie creëren we waarde?

We hebben een aantal verschillende belanghebbenden, waaronder huurders, investeerders, zakenpartners en de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn. Ons doel is om waarde te creëren voor elk van deze groepen, hoewel we ons natuurlijk realiseren dat we vaak tegenstrijdige verwachtingen moeten afwegen - waarbij we, door waarde te creëren voor de ene groep, waarde voor een andere groep kunnen verminderen. Uiteindelijk hangt onze 'sociale licentie om te opereren' af van het creëren van langetermijnwaarde voor de samenleving als geheel. We hebben vijf hoofdgroepen van belanghebbenden (zie onderstaande tabel): huurders & investeerders, werknemers & aannemers, investeerders, de samenleving en zakenpartners.

We creëren ook bredere waarde voor de samenleving als geheel. Met onze investeringen ondersteunen we lokale economische groei en werkgelegenheid. En we werken er hard aan om onze impact op het milieu te verminderen - om afval te verminderen en onze koolstofemissies te verlagen.

imageorckj.png