Materiële onderwerpen

De materialiteitstoetsing werd gebruikt als instrument om de belangrijkste onderwerpen voor toelichting en rapportage in kaart te brengen. In 2020 hebben we de materialiteitsmatrix geactualiseerd met een interne groep bestaande uit senior management en materiedeskundigen. Deze groep rangschikte 44 waardecreërende onderwerpen door ze te scoren op een schaal van 1 tot 5. De resultaten van dit onderzoek hebben we gemiddeld per onderwerp. Deze input is vervolgens gebruikt om een ​​materialiteitsmatrix te ontwerpen met de meest relevante onderwerpen voor onze organisatie en portfolio. De matrix brengt de relevantie en het belang van onderwerpen voor zowel stakeholders als op de waardecreatie voor het bedrijf in kaart.

Het Integrated Reporting Framework, gepubliceerd door de IIRC (International Integrated Reporting Council), en het Global Reporting Initiative, wordt gebruikt als basis voor de bedrijfsrapportage. Materialiteit is een belangrijk concept voor beide frameworks. In onze aanpak hebben we met beide kaders rekening gehouden om onze materialiteitsmatrix te definiëren.

Materiaal Matrix

imagexg2yr.png