Beter milieu

Wij geloven dat ons bedrijf rekening moet houden met de risico's van de klimaatcrisis met oplossingen die de lokale omgeving en de biodiversiteit beschermen. Groenruimtes uitbreiden door bv. meer groendaken aan te leggen beschermt tegen hitte-eilanden en plotselinge overstromingen, en biedt een leefomgeving voor planten en wilde dieren in de stad.

Daarom maakt 'beter milieu' deel uit van ons programma Maatschappelijk verantwoord ondernemen 2030. Op dit gebied hebben we duidelijke ambities gesteld die nauw verband houden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN:

imagefos4r.png