Ethiek & waarden

De belangrijkste normen en waarden van Wereldhave Belgium zijn:

  • Wereldhave Belgium doet openlijk en eerlijk zaken, op basis van integriteit en vertrouwen.
  • Wij houden ons aan de wet en opereren in overeenstemming met hoge ethische normen. Wij verwachten dit ook van onze partners, contractanten en leveranciers.
  • Zowel Wereldhave Belgium als haar werknemers mogen geen steekpenningen of andere ongepaste voordelen verlenen of aannemen.
  • Alle bedrijfsgelden, activa en passiva worden vastgelegd in overeenstemming met toepasselijke boekhoudkundige procedures van de onderneming.
  • Wereldhave Belgium opereert in overeenstemming met algemeen aanvaarde corporate governance principes. Om de drie maanden verstrekken wij betrouwbare informatie over onze activiteiten en financiële situatie.
  • Wereldhave Belgium stelt bij het nemen van beslissingen haar eigen belang voorop en is daarbij volledig onafhankelijk en vrij van enige afspraak of overeenkomst met een concurrent.
  • Bij al onze activiteiten worden mensenrechten gerespecteerd.

Meer informatie is te vinden in de Code of Conduct en de Business Integrity Policy die alle werknemers onderschrijven.

Code of Conduct
Business Integrity Policy