Investor Relations

Link jaarlijks financieel verslag  + oproeping Algemene Vergadering + volmacht:

http://www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/rapporten-publicaties/

Aandeelhoudersstructuur

  • Wereldhave N.V. | 2.940.762 aandelen | 33,09%
  • Wereldhave International N.V.| 2.938.305 aandelen | 33,07%
  • Free float | 3.006.934 aandelen | 33,84% 

Transparantiemelding Federale Verzekering


Vooruitzichten

De Vennootschap verwacht over het jaar 2022 een nettoresultaat van kernactiviteiten te behalen tussen € 4,80 en € 4,90 per aandeel. Dit streefcijfer dient echter met de nodige voorzichtigheid te worden bekeken, gezien de steeds beperktere, maar nog steeds aanhoudende onzekerheden in verband met de gezondheidscontext. Dienaangaande zal de Vennootschap niet nalaten de markt in te lichten over het mogelijke ontstaan van nieuwe maatregelen die een weerslag kunnen hebben op deze doelstelling.

Analisten Coverage

VFB
Gert De Mesure
+32 (0)495 53 74 97
gert.de.mesure@skynet.be

De Groof Petercam
Herman van der Loos
+32 (0)475 95 24 28
h.vanderloos@petercam.be

Resultaten
2021

€ 38,2 million

Vooruitzicht

91.4% Payout ratio 2021

Lees meer

Stay up-to-date

Do you want to receive Wereldhave corporate updates, press releases, reports and newsletters by e-mail?

Contact us