Investeren in een betere toekomst

De plaats waar we onze dagelijkse behoeften vervullen, moet een gezonde omgeving zijn. Een plaats die ons welzijn, ons bedrijf en het milieu ten goede komt. Daarom hebben we, ter ondersteuning van LifeCentral, een nieuw Environmental Social Governance (ESG)-programma voor 2030 ingevoerd. We willen dat onze Full Service Centers koolstofarm zijn en minder afval produceren. Daarnaast willen we positieve socio-economische veranderingen teweegbrengen in lokale gemeenschappen. Duurzaamheid is volgens ons cruciaal om klanten naar onze centra te trekken.

Ons programma hebben we 'Een betere toekomst' genoemd. Het is gebaseerd op drie kerngebieden - elk met duidelijke ambities:

Betere ecologische voetafdruk
 • Tegen 2030 zullen alle gemeenschappelijke ruimtes koolstofneutraal zijn
 • We gaan minder afval produceren en meer circulaire oplossingen ontwikkelen
 • Verder zullen we huurders en bezoekers helpen hun afval- en koolstofproductie te reduceren, en zo onze waardeketen tegen 2050 koolstofneutraal maken
Beter milieu
 • We gaan onze gebouwen wapenen tegen klimaatrisico's
 • We dragen ons steentje bij ter bescherming van wilde dieren in stedelijke omgevingen

Green shopping
Omdat onze aarde uniek is en er geen plan(eet) B is, ondernemen onze shopping centers veel acties ten gunste van duurzame ontwikkeling om de impact op het milieu te minimaliseren.

Ontdek al hun initiatieven hier:
Belle-Ile
Les Bastions
Shopping Nivelles
Ring Kortrijk
Shopping 1

Beter leven

 • We zorgen ervoor dat onze centers veilige en aangename leef- en werkplaatsen zijn
 • We willen onze werknemers zowel privé als professioneel laten bloeien
 • We streven naar een positieve sociale impact in lokale gemeenschappen

In elk van deze domeinen hebben we met het oog op het komende decennium duidelijke doelen gesteld. Bovendien hebben we 6 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties voor 2030 hebben gesteld, geïntegreerd in het programma 'Een betere toekomst'.

Duurzaamheid is een deel van onze 'waardepropositie' aan winkeliers. Veel van onze huurders proberen al duurzamer te werken door bijvoorbeeld de afvalberg te verkleinen of minder met plastic voor eenmalig gebruik te werken.

Lees ons programma Maatschappelijk verantwoord ondernemen 2030 en het Prestatieverslag 2019 >

Green Financing Framework

Op 16 september 2020 lanceerde Wereldhave Belgium zijn Green Financing Framework en zorgde zo voor nieuwe financiering.

Green Finance Framework
Second party opinion (SPO)
Summary SPO

Gedragscode duurzame leveranciers

De 'Gedragscode duurzame leveranciers' bepaalt normen voor veilige en gezonde werkomstandigheden en ecologisch verantwoord ondernemen in de gehele toeleveringsketen. De code omvat mensen- en arbeidsrechten, en onderwerpen als gezondheid en veiligheid, corruptie en milieu. Ze is gebaseerd op de tien principes van het Wereldverdrag van de VN, de normen van BREEAM-In-Use, en de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De voorschriften in de code zijn van toepassing op de gehele toeleveringsketen. We controleren de toepassing ervan in ons dagelijks contact met en de regelmatige evaluaties van leveranciers.

Ga naar 'Gedragscode duurzame leveranciers' >

Standaarden

We gebruiken drie onafhankelijke standaarden om onze vooruitgang te meten: CDP (voorheen het Carbon Disclosure Project), Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) en Building Research Establishment Assessment Method (BREEAM).

 • GRESB: We behalen een score van 91 op basis van de GRESB-norm. De afgelopen jaren hebben we gestaag verbetering gemaakt. We streven ernaar om tegen 2025 bij de beste 20% van alle bedrijven met GRESB-rapportage te blijven.
 • CDP Climate Change: Momenteel heeft Wereldhave de notering C. Ons doel is om dit tegen 2025 te verbeteren tot minstens A-.
 • BREEAM: BREEAM In-Use is het meest gebruikte bouwcertificaat van Europa. Ons doel is om voor alle hierbij vermelde servicecenters de certificering 'VERY GOOD' te behalen.

Ons duurzaamheidsprogramma

Ons duurzaamheidsprogramma 'Een betere toekomst' bestaat uit drie kerngebieden met duidelijke ambities.