Auditcomité

Het Auditcomité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders m.n.:

  • Onafhankelijk Bestuurder en Voorzitter Brigitte Boone
  • Onafhankelijk Bestuurder Ann Claes

Het Comité helpt de Raad van Bestuur en de Effectieve Leiders om te waken over de juistheid en oprechtheid van de maatschappelijke rekeningen van de Vennootschap alsook over de kwaliteit van de interne en externe controle en van de informatie die verstrekt wordt aan de Aandeelhouders en aan de markt. Daartoe verstrekt het Comité alle adviezen en aanbevelingen die nodig zijn aan de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder en aan de Effectieve Leiders.

Leden Auditcomité

Luc Weverbergh

Read more

Brigitte Boone

Read more

Dennis de Vreede

Read more