Wijziging Financiële Kalender 2022

Corporate update
18 January 2022, 06:00 PM CET

Wereldhave Belgium NV heeft beslist haar Financiële Kalender voor 2022 licht aan te passen.

De publicatie van het persbericht over de resultaten 2021 wordt vervroegd en zal op dinsdag 8 februari 2022 na beurssluiting (in plaats van woensdag 9 februari 2022 zoals oorspronkelijk aan de markt gecommuniceerd werd) plaatsvinden.

 Voor bijkomende informatie:

Nicolas Beaussillon
Chief Executive Officer
Investors.relations@wereldhave.com
+32 2 732 19 00