Trading update 31 maart 2023

Persbericht
20 April 2023, 08:00 AM CEST

VOORTGEZETTE GOEDE PRESTATIES IN EERSTE KWARTAAL 2023 LEIDEN TOT INHALING VAN PRE-COVID PRESTATIENIVEAUS

  • Stijging van het netto resultaat van kernactiviteiten van 9,8% tot € 11,2 mln (31 maart 2022: € 10,2 mln);
  • Lichte stijging van de netto waarde per aandeel tot € 79,95 (31 december 2022: € 78,99);
  • Lichte daling van de schuldgraad tot 27,4% (31 december 2022: 28,6%);
  • Stabiele EPRA bezettingsgraad van de totale portefeuille op 95,2% (31 december 2022: 95,2%), waarvan een lichte daling van de EPRA bezettingsgraad van de retail portefeuille tot 96,9% (31 december 2022: 97,7%) en een forse stijging van de EPRA bezettingsgraad van de kantorenportefeuille tot 86,1% (31 december 2022: 81,5%);
  • Lichte stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen op € 952,3 mln (31 december              2022: € 949,2 mln); en
  • Handhaving van het verwachte netto resultaat van kernactiviteiten tussen € 4,85 - € 4,95 per aandeel.

Trading update 31 maart 2023