Trading update 31 maart 2022

Persbericht
19 April 2022, 06:00 PM CEST

AANHOUDEND HERSTEL IN VERGELIJKING MET HET VORIGE BOEKJAAR

  • Netto resultaat van kernactiviteiten: € 10,18 mln (31 maart 2021: € 9,96 mln);
  • Netto waarde per aandeel: € 78,93 (31 december 2021: € 77,19);
  • Schuldgraad van 27,3% (31 december 2021: 28,2%);
  • EPRA bezettingsgraad totale portefeuille: 91,8% (31 december 2021: 93,9%);
  • EPRA bezettingsgraad retail portefeuille: 96,1% (31 december 2021: 97,2%);
  • Reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen: € 929,5 mln (31 december 2021: € 926 mln);
  • Verhoging van het verwachte nettoresultaat van kernactiviteiten naar € 4,80 - € 4,90 per aandeel (voorheen € 4,70 - € 4,80).

Persbericht Trading update 31 maart 2022