Trading update 31 maart 2021

Persbericht
21 April 2021, 06:00 PM CEST

STABIELE RESULTATEN IN VERGELIJKING MET HET VORIGE BOEKJAAR

  • Netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel: € 1,20 (31 maart 2020 : € 1,21);
  • Nettowaarde per aandeel : € 78,83 (31 december 2020 : € 78,20);
  • Succesvolle groene obligatie transactie van € 32 mln (looptijd van 5 jaar vanaf 31 maart 2021 - jaarlijkse rentevoet van 3,25%);
  • Schuldgraad van 29,0% (31 december 2020: € 30,0%);
  • EPRA bezettingsgraad : 91,4% (31 december 2020: € 91,9%);
  • Reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen : € 916,9 mln (31 december 2020: € 921,2 mln);
  • Invorderingspercentage van 90% voor het eerste kwartaal 2021.

Persbericht Trading update 31 maart 2021