Trading update 30 september 2020

Persbericht
21 oktober 2020, 05:40 CEST
 Verdere versterking van de liquiditeitspositie in Covid-19 context
  • Succesvolle herfinanciering voor een bedrag van € 145 mln (ter anticipatie van € 130 mln maturiteiten in 2021)
  • Hoge invorderingspercentages van 93% voor Q2 en 95% voor Q3
  • Daling van het netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel van € 4,57 per 30 september 2019 tot € 3,54 per 30 september 2020
  • Stijging van de EPRA-bezettingsgraad van de winkelcentra tot 96,2 % per 30 september 2020 (96,0% per 30 juni 2020)

Persbericht Trading update 30 september 2020