Trading update 30 september 2023

Persbericht
27 October 2023, 08:00 AM CEST

STERKE OPERATIONELE PRESTATIES VERTALEN ZICH NIET VOLLEDIG IN DE FINANCIËLE RESULTATEN

  •  Lichte daling van het netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel met 0,5% tot € 3,51 per 30 september 2023 (€ 3,53 per 30 september 2022);
  • 6% like-for-like huurgroei;
  • Lichte stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen (+ 0,4% ten opzichte van 31 december 2022);
  • Stabiele EPRA bezettingsgraad van de totale portefeuille van 95,2% per 30 september 2023 (95,2% per 31 december 2022);
  • Lichte daling van de EPRA bezettingsgraad van de retailportefeuille tot 97,0% per 30 september 2023 (97,7% per 31 december 2022);
  • Stijging van de EPRA bezettingsgraad van de kantorenportefeuille tot 85,2% per 30 september 2023 (81,5% per 31 december 2022);
  • Gezonde schuldratio van 29,4% per 30 september 2023 (28,6% per 31 december 2022);
  • Als gevolg van de impact van stijgende marktrentes, stijgende voorziening voor dubieuze debiteuren (hoofdzakelijk in de kantorenportefeuille) alsmede het effect van oninbare lasten in de kantorenportefeuille, verlaging van de indicatie van het verwachte netto resultaat van kernactiviteiten tot € 4,70 - € 4,80 per aandeel.

Trading update 30 september 2023