Resultaten 2023

Persbericht
9 February 2024, 08:00 AM CET

EEN POSITIEF JAAR IN UITDAGENDE CONJUNCTURELE OMSTANDIGHEDEN

  • Stijging netto huurresultaat met 6,4% tot € 62,6 mln (€ 58,9 mln eind 2022);
  • Daling netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel met 3,3% tot € 4,71 (€ 4,87 eind 2022);
  • Stevige balansstructuur met een schuldgraad van 29,6% (28,6% eind 2022);
  • Intrinsieke waarde per aandeel van € 78,07 (- 1,2 % t.o.v. 2022: € 78,99);
  • Stijging van de EPRA bezettingsgraad met 0,9% tot 96,1% voor de totale portefeuille (95,2% eind 2022);
  • Dividend voorstel: handhaving van pay-out ratio van 87% (€ 4,10 bruto - netto € 2,87 per aandeel);
  • Aandeel Belle-Île 18,6% van de geconsolideerde activa;
  • Nieuwe financieringen ten belope van € 85 mln.

Het netto huurresultaat is ten opzichte van 2022 gestegen met 6,4% tot € 62,6 mln mede als gevolg van een mooie leasingactiviteit met 75 transacties. Als gevolg van stijgende marktrentes, de impact van faillissementen op dubieuze debiteuren alsmede het effect van oninbare lasten in de kantorenportefeuille is het nettoresultaat van kernactiviteiten uitgekomen op € 4,71 per aandeel voor 2023, in lijn met de eerder afgegeven bandbreedte.

De EPRA-bezettingsgraad van de retail portefeuille bedroeg 98,2% per 31 december 2023, tegen 97,7% per 31 december 2022. Vooral in het segment van de kantoren heeft de Vennootschap mooie transacties kunnen afsluiten met een stijging van de bezettingsgraad van 81,5% tot 84,7% eind 2023. Voor de totale portefeuille vastgoedbeleggingen bedroeg de EPRA-bezettingsgraad 96,1% op 31 december 2023, tegenover 95,2% een jaar voordien.

De intrinsieke waarde per aandeel vóór dividenduitkering bedroeg € 78,07 per 31 december 2023 (2022: € 78,99).

De schuldgraad bedroeg 29,6% op 31 december 2023, tegenover 28,6% op 31 december 2022.

In december 2023 heeft de Vennootschap een uitbreiding van haar financiering bij KBC bekomen t.b.v. € 20 mln en een kredietbrief ontvangen vanwege BNP Paribas voor de hernieuwing van de financieringen die in april 2024 aflopen. Deze kredietbrief werd na 31 december 2023 namens de Vennootschap ondertekend.

Persbericht resultaten 2023