Resultaten 2022

Persbericht
8 February 2023, 08:00 AM CET

STEVIGE JAARRESULTATEN LICHT BOVEN DE VERWACHTINGEN

  • Stijging netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel met 6,8% tot € 4,87 (€ 4,56 eind 2021);
  • Stevige balansstructuur met een schuldgraad van 28,6% (28,2% eind 2021);
  • Intrinsieke waarde per aandeel van € 78,99 (+ 2,3 % t.o.v. 2021: € 77,19);
  • Stijging van de EPRA bezettingsgraad met 1,3% tot 95,2% voor de ganse portefeuille (93,9% eind 2021);
  • Dividend voorstel: € 4,20 bruto (netto € 2,94) per aandeel (+2,4% t.o.v. 2021);
  • Aandeel Belle-Île gedaald tot 18,9% van de geconsolideerde activa;
  • Geslaagde herfinanciering van € 80 mln in anticipatie van vervaldagen in 2023;
  • Dynamische verhuuractiviteiten: 89 contracten getekend aan gemiddeld 13% boven de markthuur.

Het nettoresultaat van kernactiviteiten van de Vennootschap steeg in 2022 met 10,1% ten opzichte van 2021. Het nettoresultaat van kernactiviteiten per aandeel kende een mooie stijging van € 4,56 in 2021 naar € 4,87 in 2022 als gevolg van een stijging in het netto huurresultaat. De Vennootschap tekent in 2022 een heel mooie leasingactiviteit op met 89 transacties.

De EPRA-bezettingsgraad van de retail portefeuille bedroeg 97,7% per 31 december 2022, tegen 97,2% per 31 december 2021. Vooral in het segment van de kantoren heeft de Vennootschap mooie transacties kunnen afsluiten met een stijging van de bezettingsgraad van 76% tot 81,5% eind 2022.  Voor de totale portefeuille vastgoedbeleggingen bedroeg de EPRA-bezettingsgraad 95,2% op 31 december 2022, tegenover 93,9% een jaar voordien.

De intrinsieke waarde per aandeel vóór dividenduitkering bedroeg € 78,99 per 31 december 2022 (2021: € 77,19).
De schuldgraad bedroeg 28,6% op 31 december 2022, tegenover 28,2% op 31 december 2021.

Persbericht resultaten 2022