Resultaten 2021

Persbericht
8 February 2022, 06:00 PM CET

WISSELEND BOEKJAAR 2021 AFGESLOTEN MET POSITIEVE SIGNALEN

  • Stijging netto resultaat van kernactiveiten met 6,4% tot € 39 mln (€ 36,7 mln eind 2020)
  • Versterking van de financiële structuur: schuldgraad daalt tot 28,2% (30,0% eind 2020)
  • Succesvolle green financings afgesloten van € 82 mln
  • Stijging van de EPRA bezettingsgraad met 2% tot 93,9% voor de ganse portefeuille (91,9% eind 2020)
  • Stijging van € 4,8 mln van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen tot € 926 mln (€ 921,2 mln eind 2020)
  • Sterke bezoekersaantallen vertaald in goede omzetcijfers van de huurders
  • Dynamische verhuuractiviteiten: 93 contracten (15% van de ganse portefeuille)

Het nettoresultaat van kernactiviteiten van de Vennootschap steeg in 2021 met 6,4% ten opzichte van 2020. Het nettoresultaat van kernactiviteiten per aandeel kende echter een lichte daling van € 4,65 in 2020 naar € 4,56 in 2021 als gevolg van de keuzedividenden die pas in november 2020 en in april 2021 zijn uitgekeerd. Dit nettoresultaat van kernactiviteiten per aandeel is beter dan de € 4,30 die de Vennootschap in de loop van het jaar had verwacht hoofdzakelijk door een daling van Covid-19 gerelateerde huurkortingen en minder afboekingen van huurvorderingen.

De EPRA-bezettingsgraad van de retail portefeuille bedroeg 97,2% per 31 december 2021, tegen 94,4% per 31 december 2020. Voor de totale portefeuille vastgoedbeleggingen bedroeg de EPRA-bezettingsgraad 93,9% op 31 december 2021, tegenover 91,9% een jaar voordien.

Ondanks een begin van het jaar dat nog sterk werd beïnvloed door de concessies aan huurders als gevolg van de Covid-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende verplichte tijdelijke sluitingen van commerciële activiteiten en andere beperkende overheidsmaatregelen, steeg de "Like-for-Like" van de operationele vastgoedresultaten in 2021 ten opzichte van 2020 met 9,3% (retail portefeuille: +15,2%; kantorenportefeuille: -26,7%).

De intrinsieke waarde per aandeel vóór dividenduitkering bedroeg € 77,19 per 31 december 2021 (2020:    € 78,20).

De schuldgraad bedroeg 28,2% op 31 december 2021, tegenover 30,0% op 31 december 2020.

Persbericht resultaten 2021