Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2023

Persbericht
20 July 2023, 08:00 AM CEST

WERELDHAVE BELGIUM HOUDT IN 2de KWARTAAL PRESTATIENIVEAUS VAN 1ste KWARTAAL VAST

  • Stijging van het nettoresultaat van kernactiviteiten per aandeel met 2,5% tot € 2,42 per 30 juni 2023 (€ 2,36 per 30 juni 2022);
  • 10% like-for-like huurgroei;
  • Lichte stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen (+ 0,3% ten opzichte van 31 december 2022);
  • Stabiele EPRA bezettingsgraad van de totale portefeuille van 94,9% per 30 juni 2023 (95,2% per 31 december 2022);
  • Lichte daling van de EPRA bezettingsgraad van de winkelcentra van 97,7% per 31 december 2022 tot 96,4% per 30 juni 2023;
  • Sterke stijging van de EPRA bezettingsgraad van de kantorenportefeuille van 81,5% per 31 december 2022 tot 86,2% per 30 juni 2023;
  • Gezonde schuldratio van 30,2% per 30 juni 2023 (28,6% per 31 december 2022);
  • Aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd, gericht op een algemene kosten reductie op jaarbasis van 10%.

Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2023