Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2022

Persbericht
19 July 2022, 06:00 PM CEST

GOEDE PERFORMANTIE VAN DE GEHELE PORTEFEUILLE IN EEN UITDAGENDE ECONOMISCHE CONTEXT

  • Stijging van het nettoresultaat van kernactiviteiten per aandeel met 8,3% tot € 2,36 per 30 juni 2022 (€ 2,18 per 30 juni 2021);
  • Lichte stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen (+ 1,4% ten opzichte van 31 december 2021);
  • Stijging van de EPRA-bezettingsgraad van de winkelcentra van 96,1% per 31 maart 2022 tot 97,0% per 30 juni 2022;
  • Sterke stijging van de EPRA-bezettingsgraad van de kantorenportefeuille van 68,8% per 31 maart 2022 tot 77,2% per 30 juni 2022;
  • Hogere bezoekersaantallen in de winkelcentra ten opzichte van de markt en betere omzetprestaties van de meeste retail huurders ten opzichte van 2019;
  • Behoud van de sterke balansstructuur: gezonde schuldratio van 29,3% per 30 juni 2022 (28,2% per 31 december 2021).

Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2022