Betere ecologische voetafdruk

We besteden veel aandacht aan milieubeheer. We willen dat onze centers minder afval produceren en minder vervuilend zijn; dit vormt de basis van een gezonde gemeenschap. Verder willen we van nabij samenwerken met onze huurders en bezoekers, om zo betekenisvol bij te dragen in de bredere context van de klimaatcrisis.

Een 'Betere ecologische voetafdruk' is een belangrijk onderdeel van ons programma Maatschappelijk verantwoord ondernemen 2030. We hebben duidelijke ambities gesteld die nauw verband houden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN:

imagel37gn.png

Daarnaast zal meer groen de klantervaring verbeteren en gemeenschappen beter bestand maken tegen hitte en overstroming. Verder zullen duurzame transportmiddelen bereikbaarder worden door de nabijheid van openbaar vervoer en laadpunten voor elektrische voertuigen. Dit verbetert op zijn beurt het bezoekers- en huurdersbestand, reduceert de kapitaalkosten en ondersteunt de toekomstige vermogenswaarde.