Beter leven

We willen dat onze centers schoon, veilig en aangenaam zijn om te bezoeken of in te werken. Dat betekent dat we onze diensten afstemmen op de wensen van huurders en bezoekers, bv. door toegang tot openbaar vervoer, een fietsenstalling en laadpunten voor elektrische voertuigen. Het betekent ook dat we onze werknemers sterker maken zodat ze zowel privé als professioneel tot bloei komen. En het betekent investeren in lokale gemeenschappen en een positieve sociale bijdrage leveren, door plaats te bieden aan sociale ondernemingen en liefdadigheidsinitiatieven, en door een uitnodigende omgeving te scheppen die eenzaamheid en uitsluiting reduceert.

'Beter leven' is een belangrijk onderdeel van ons programma Maatschappelijk verantwoord ondernemen 2030. We hebben duidelijke ambities gesteld die nauw verband houden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN:

image7bzz.png