Resultaten 2019

Persbericht
5 februari 2020, 05:40 CET
STERKE OPERATIONELE RESULTATEN EN CONSOLIDATIE VAN DE RETAIL PORTEFEUILLE
  • Netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel € 5,92 (2018: € 5,74)
  • Nettowaarde per aandeel € 88,27 (2018: € 89,97)
  • EPRA bezettingsgraad 95,2% (2018: 96,2%)
  • Schuldgraad 29,33% (2018: 29,68%)
  • Bezoekersaantallen in de winkelcentra stegen significant met 4,95% in 2019 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar (vergelijkbaar marktcijfers van -0,88%)
  • Voorstel keuzedividend € 5,20 bruto - € 3,64 netto (2018: € 5,20 bruto - € 3,64 netto)
  • Vooruitzicht van netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel tussen € 5,55 en € 5,65 voor het boekjaar 2020
Persbericht - Resultaten 2019