Benoeming van Nicolas Rosiers tot Effectieve Leider - Deputy CEO van Wereldhave Belgium