Halfjaarlijks financieel verslag 2018

Persbericht
18 juli 2018, 08:00 CEST
  • Stabiel resultaat uit kernactiviteiten in de eerste helft van het jaar van € 19,8 mln (€ 19,9 mln per 30 juni 2017)
  • Stijging van het aantal aandelen met 228.525 stuks naar aanleiding van het keuzedividend, welke een verwatering van de resultaten uit kernactiviteiten per aandeel van € 2,86 per 30 juni 2017 tot 2,82 per 30 juni 2018 impliceert
  • Stijging van de portefeuille vastgoedbeleggingen van € 853,6 mln (31 december 2017) naar € 881,3 mln per 30 juni 2018
  • Stijging van de bezettingsgraad van de winkelcentra van 94,9 % (31 december 2017) naar 96,7% per 30 juni 2018
  • Netto resultaat per aandeel bedraagt € 3,38 (€ 2,90 per 30 juni 2017)

Halfjaarlijks financieel verslag 2018