Legal Officer

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 Juridische ondersteuning

 • Opstellen, aanpassen en onderhandelen van aan- en verkoopovereenkomsten, huuroffertes, commerciële en burgerlijke huurovereenkomsten, en andere diverse vastgoedgerelateerde overeenkomsten en documenten
 • Werkt nauw samen met andere afdelingen van de Vennootschap (o.a. de afdeling leasing en operations), wat een gevarieerde vastgoed-juridische ondersteuning van de business inhoudt
 • het volgen van wijzigingen in relevante wetgeving en regelgeving en het nemen van passende maatregelen
 • Ondersteunt in de verwerking van de due diligence voor koop- en verkoopovereenkomsten en ontwikkelingscontracten
 • Ondersteunt de financiële afdeling bij het opstellen van het jaarlijks financieel verslag en andere rapporten
 • Ondersteunt de corporate housekeeping door o.a. publicaties van de Vennootschap in te dienen (Belgisch Staatsblad, Ondernemingsrechtbank, Kruispuntbank van Ondernemingen)
 • Houdt de juridische bedrijfsdocumenten van de vennootschap volledig en up-to-date

Management ondersteuning

 • Neemt deel aan vergaderingen en maakt en schrijft notulen; deelt actiepunten mee aan belanghebbenden, indien van toepassing.
 • Coördineert aangewezen organisatorische projecten
 • Bereidt terugkerende en routinematige interne rapporten voor en werkt deze bij, verzamelt en controleert de juiste gegevens, verwijst problemen door naar de manager voor oplossing.

Communications

 • Assisteert bij het up-to-date houden van de corporate website.
 • Assisteert bij de publicatie van persberichten en bedrijfsdocumentatie.

SAMENVATTING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN

 1. Juridische ondersteuning
 2. Ondersteuning van het management
 3. Communicatie

 JOB SPECIFIC COMPETENCES

 1. Plannen en organisere: Plant en organiseert het eigen werk op een effectieve manier, zelfstandig en op eigen initiatief, deels in overleg met anderen
 2. Zelforganisatie: Clustert en bepaalt zijn/haar taken zelfstandig met het oog op het efficiënt bereiken van overeengekomen doelen.
 3. Integriteit: Neemt persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn/haar handelen en is eerlijk naar interne en externe partijen over kansen en risico's, binnen de grenzen van vertrouwelijkheid

WERELDHAVE COMPETENTIES

 1. Resultaatgericht
 2. Nauwkeurig en kwaliteitsgericht
 3. Flexibiliteit
 4. Teamwork

FUNCTIEVEREISTEN

 • Master rechten
 • Minimaal 3-5 jaar ervaring in een advocatuur / onderneming / notariaat
 • Goede time management vaardigheden en in staat om prioriteiten te stellen

WAARDEN EN COMPETENTIES WERELDHAVE BELGIUM

 Ondernemend: wij denken vooruit en creëren opportuniteiten

* we zijn flexible en hebben een groot aanpassingsvermogen

* we hebben de leiding

* we maken het verschil op lange termijn

Klantgericht: onze klanten staan centraal bij alles wat we doen

* we besteden aandacht aan

* we blijven nieuwsgierig

* we verplaatsen onszelf in hun schoenen

Verantwoordelijk: we zijn ons bewust van onze impact op het milieu en streven ernaar deze te verminderen

* we bieden duurzaamheid voor al onze stakeholders

* we handelen op ethische, wettellijke en verstandige wijze

* we zijn een goede buur, collega en zakenpartner

Verbonden: we streven naar langdurige en vruchtbare relaties met onze huurder, partners en collega’s

* we delen ideeën

* we bouwen bruggen

* we zijn betrouwbaar en respectvol