Legal Officer

Korte beschrijving

Master in de rechten in België en 3 tot 5 jaar ervaring in het domein van het vastgoedrecht. Nederlandstalig / Franstalig met een uitstekende kennis van de tweede nationale taal. 

Functie

Als “Legal officer” rapporteer je aan de Head of Legal van de Vennootschap en werk je nauw samen met andere afdelingen van de Vennootschap (o.a. de afdelingen leasing en operations), wat een gevarieerde juridische ondersteuning van de business inhoudt. Je zorgt op effectieve wijze voor juridische conformiteit en minimaliseert de kans op risico’s voor de onderneming. Jouw taken omvatten o.a. het adviseren, opstellen, redigeren en onderhandelen van commerciële en burgerlijke huurovereenkomsten en andere diverse vastgoedgerelateerde overeenkomsten en documenten.

Je controleert ook het werk van externe juridische adviseurs en notarissen die aangesteld zijn om de onderneming bij te staan, je geeft advies aan niet-juridische belanghebbenden binnen het bedrijf en je kunt worden gevraagd om geschillen te beheren met ondersteuning van externe juridische adviseurs.

Je kunt worden gevraagd zitting te nemen in projectwerkgroepen, zoals die welke zich bezighouden met de duurzaamheidsverbintenissen van het bedrijf, en haar beslissingen uit te voeren. 

Je moet op de hoogte blijven van de actuele wetgeving, doctrine en rechtspraak op het gebied van vastgoedrecht.

Profiel

Je hebt een master in rechten en hebt idealiter gewerkt in de materie van het vastgoedrecht. Je hebt ongeveer 3 tot 5 jaar ervaring.

Je bent een Nederlandstalige/Franstalige met een uitstekende kennis van het Frans/Nederlands (tweetalig) en een goede kennis van het Engels.

Je bent een teamspeler met uitstekende juridische capaciteiten, een ondernemende en pragmatische geest met sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, waaronder sterke redactionele vaardigheden. Je hebt het vermogen om concepten duidelijk en beknopt uit te leggen aan niet-juridische stakeholders en om terug te slaan waar nodig.

Aanbod

Je zal deel uitmaken van een jong en dynamisch team, nauw betrokken zijn met verschillende afdelingen van het bedrijf en je zal kunnen werken aan een grote verscheidenheid van projecten.  

Wereldhave Belgium biedt een aantrekkelijk financieel pakket aan, waaronder een bedrijfswagen en een discretionaire bonus.