Statutair zaakvoerder

De Vennootschap wordt op grond van de statuten bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van beherend vennoot moeten hebben.

De huidige Zaakvoerder is Wereldhave Belgium N.V., welke een 100 % dochtermaatschappij is van Wereldhave N.V., WTC Schiphol, Toren A, 3e verdieping, Schiphol Boulevard 233, 1118 BH Schiphol, Nederland.

De Zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd is.

 De Zaakvoerder voert zijn opdracht uit door tussenkomst van zijn Raad van Bestuur. De aanstelling als Zaakvoerder geschiedt voor onbepaalde tijd.