Aandeelhouders vergaderingen

2020

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 september 2020
Proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 september 2020
Oproeping
Volmacht
Remuneratieverslag 2019

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 april 2020
Oproeping
Volmacht

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 6 maart 2020
Oproeping
Volmacht
Bijzonder verslag Statutaire Zaakvoerder Art. 7:199 WVV
Bijzonder verslag Statutaire Zaakvoerder omzetting
Bijzonder verslag Statutaire Zaakvoerder wijziging voorwerp
Bijzonder verslag Commissaris
Gecoordineerde versie voorgestelde wijzigingen statuten

2019

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 april 2019
Oproeping
Volmacht
Remuneratieverslag 2018

2018

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2018
Oproeping
Volmacht
Remuneratieverslag 2017

2017

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 april 2017
Oproeping
Volmacht
Remuneratieverslag 2016

2016

Jaarvergadering van 13 April 2016
Agenda gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 13 April 2016
2015 Remuneratieverslag
Jaarverslag 2015
Volmacht
Statutair Jaarverslag 2015