Pijler 3 | partners

Hierbij worden de relaties met stakeholders bedoeld om zo onze duurzame objectieven te behalen.

1.Creëren van nieuwe permanente retail banen bij nieuwe investeringen.

2.Huurders betrokkenheid: installeren van een duurzaamheidscomité en huurdersbevragingen organiseren.

3.Leveranciers betrokkenheid: duurzaamheidscharter toepassen.