PIJLER 2 | People

De tweede pijler wil het personeel verder laten ontwikkelen. Wereldhave wil een goede werkgever zijn voor mensen die wensen te investeren in zichzelf, hun werk en hun bedrijf.

1.Personeel tevredenheidsenquêtes van7.5 of hoger in 2017.

2.Investeer min. 1% van het totale salarisbudget in opleiding en ontwikkeling.

3.Verbeter de persoonlijke efficiëntie dmv gestructureerd management proces.

4.Opvolgingsplanning.

5.Betrokkenheid van personeel bij sociale acties.

6.Verhoging van het percentage van vrouwelijke senior managers tot 33%.

7.Tewerkstelling of aanpassing van werk voor mensen met een beperking.