Transparantiemededeling

Persbericht
17 februari 2017

Mededeling overeenkomstig Artikel 4 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (De transparantiewet).

Transparantiemededeling