Trading update 31 maart 2019

Persbericht
25 april 2019, 08:00 CEST

Stijging van het netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel naar € 1,53 (31 maart 2018: € 1,39)
Stijging van de intrinsieke waarde per aandeel naar € 91,40 (31 december 2018: € 89,97)
Totale waarde portefeuille vastgoedbeleggingen van € 965,2 mln (31 december 2018: € 956.7 mln)

Persbericht Trading update 31 maart 2019