Trading update Q1 2017

Persbericht
20 april 2017, 08:00 CEST
  • Huurinkomsten over het eerste kwartaal 2017: € 12,9 mln
  • Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen € 818,7 mln
  • Bouwkundige werken uitbreiding winkelcentrum ‘Les Bastions’ te Tournai conform planning

Persbericht Trading update Q1 2017