Resultaten 2017

Persbericht
1 februari 2018, 08:00 CET

Wereldhave Belgium heeft over 2017 een winst gerealiseerd van € 54,7 mln (2016: € 66,2 mln); het  netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel bedroeg € 5,68 (2016: € 5,78).

De ‘Like-for-Like’ huurgroei over 2017 kwam uit op – 1,2% (winkelcentra: - 1,1%; kantoren: - 1,8%) en de EPRA bezettingsgraad op 94,3% (2016: 95,8%).

De nettowaarde per aandeel vóór winstverdeling en dividenduitkering bedroeg € 89,25 (2016: € 86,41).

De schuldgraad bedroeg 29,0%.

Persbericht - Resultaten 2017