Halfjaarlijks financieel verslag 2017

Persbericht
20 juli 2017, 08:00 CEST

Winst

De winst over het eerste halfjaar, bestaande uit het resultaat van kernactiviteiten en niet kernactiviteiten, is uitgekomen op  € 20,2 mln (2016: € 19,5 mln). Deze stijging is, in vergelijking met dezelfde periode in 2016, een gevolg van een lager resultaat van kernactiviteiten (€ -0,8 mln) en een hoger resultaat van niet kernactiviteiten resultaat (€ 1,4 mln).

Resultaat van kernactiviteiten

Wereldhave Belgium behaalde over het eerste halfjaar een resultaat van kernactiviteiten van € 19,9 mln (2016: € 20,6 mln). De huurinkomsten zijn gestegen met € 0,1 mln. De vastgoedkosten bleven nagenoeg stabiel en de algemene kosten en andere operationele opbrengsten en kosten stegen met € 0,9 mln (waarvan € 0,5 mln niet recurrent).

Historisch lage rentevoeten hadden voor gevolg dat de intrestkosten op hetzelfde niveau bleven (€ 1,2 mln) over dezelfde periode vorige jaar.
Als gevolg van hogere liquidatie-uitkeringen, betrekking hebbende op de vastgoedcertificaten in liquidatie ‘Ring Shopping Kortrijk Noord’ en ‘Basilix’, werd eenmalig € 0,3 mln bijkomend erkend.

Het resultaat van kernactiviteiten per aandeel is daarmee uitgekomen op € 2,86 (2016: € 2,97).

Uitgesplitst per segment bedraagt de Epra-bezettingsgraad per 30 juni 2017 (31 maart 2017): winkelcentra 95,7% (95,6 %), kantoren 92,0% (90,6%).

Resultaat van niet kernactiviteiten

Het resultaat van niet kernactiviteiten bedraagt € 0,3 mln (2016: € -1,1 mln). Het resultaat van niet kernactiviteiten bestaat in hoofdzaak uit de waarderings- en vervreemdingsresultaten met betrekking tot de vastgoedportefeuille. De waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen bleef over het eerste halfjaar nagenoeg stabiel.

Halfjaarlijks financieel verslag 2017