PIJLER 2 | People

De tweede pijler wil het personeel verder laten ontwikkelen. Wereldhave wil een goede werkgever zijn voor mensen die wensen te investeren in zichzelf, hun werk en hun bedrijf.

1. Personeel tevredenheidsenquêtes van 7.5 of hoger in 2017.

2. Verhoging van het gemiddeld aantal uren opleiding tot 25h/ werknemer.

3. Verhoging van het percentage van vrouwelijke senior managers tot 33% in 2016.

In 2016 werd een tweede enquête gehouden met een score voor tevredenheid van 7.8/10. Hoewel deze score goed is, blijft er ruimte voor verbetering en werd er een werkgroep opgericht.

België organiseerde duurzaamheidsroadshows in de verschillende winkelcentra, asset manager days om best practices te delen, alsook Sharepoint opleidingen gezien de organisatorische transitie.

Op vandaag telt het senior management kader 14% vrouwen (1/7).